Úvod   Kontakt  

Trhovište

 

Obce

História

Súčasnosť
Zaujimavosti
Údaje o obci

 

 

 

Pocitadlo a statistiky zadarmo

Pocitadlo.sk

 

 

 

Obec Trhovište

 

Zaujimavosti obce

Obec je známa mohylovými násypmi z eneolitu, sídliskom z doby rímskej, slovanským z doby veľkomoravskej. Ako trhová osada už bola doložená v roku 1220, bola sídlom diakonátu. Od 15. storočia patrila pod humenské panstvo, od 18. storočia Čákiovcom a na konci 19. storočia tu mali majetky aj Andrášiovci. V obci sú evidované tri kultúrne pamiatky.

     Prvou je RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL sv. Jána Krstiteľa, neskorobarokový z roku 1759. Klasicisticky bol upravený na začiatku 19. storočia.  V roku 1885 bola postavená nová trojstupňová neoklasicistická veža. Je to typ  neskorobarokových jednoloďových vidieckych kostolov s polkruhovým uzáverom a predstavanou vežou. Je zaklenutý valenými klenbami. Neskoršie zásahy do objektu len znižovali jeho hodnoty.

     Druhým objektom je budova RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARY, prízemná bloková stavba, čiastočne podpivničená. Miestnosti sú zaklenuté klenbami valenými, pruskými a českými plackami opretými o malú ozdobnú rímsičku. Nad dverami a oknami sú vykrojené lunetky. Objekt je prevažne kamenný, datovaný na prelom 18. a 19. storočia. Valbová strecha je druhotne prekrytá plechom.

     GRÉCKOKATOLÍCKY KOSTOL z roku 1818 je klasicistický s neskoršími úpravami. Je jednoloďový s polkruhovým presbytériom s vežou vstavanou do štítu. V posledných rokoch je kostolu venovaná starostlivosť, bola obnovená fasáda, ale aj strecha, keď plech bol nahradený Bramacom a veža bola pokrytá meďou.

 

 

    

 

 

Aktualizované: 25. 04. 2008 web: Igor Dorčák