Úvod   Kontakt  

 

Úvodná stránka

Mikroregión
Ciele
Štruktúra
Mapa mikroregiónu
Členovia
Dokumenty
Partneri
Aktuality
Projekty
Zaujímavosti
Fotogaléria
Videoprezentácia obcí
Zverejňovanie dokumentov

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Cieľe mikroregiónu

         Prvotným cieľom mikroregiónu bolo spoločné zastupovanie záujmov obcí, vzájomná spolupráca a výmena skúseností v najširšom meradle.

     V súčasnosti je hlavnou úlohou združenia koordinácia činností obcí i ostatných subjektov v regióne vo všetkých oblastiach regionálneho rozvoja, s cieľom skvalitniť životné podmienky obyvateľov tohto regiónu v zmysle trvalo udržateľného rozvoja.

Hlavnými cieľmi mikroregiónu sú:

  • rozvoj miestnej demokracie a partnerskej spolupráce obcí a miestnych subjektov,
  • spolupráca obcí  pri riešení problémov a úloh odpadového hospodárstva
  • rozvoj kultúrnej a športovej činnosti,
  • zlepšovanie komunikácie subjektov v mikroregióne a navonok,
  • ochrana životného a prírodného prostredia,
  • obnova a udržiavanie kultúrnych a historických pamiatok v mikroregióne,
  • oživenie kultúrnych aktivít a tradičných remesiel,
  • vytvorenie podmienok pre čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych a iných podporných fondov,
  • chrániť zákonné práva a záujmy obcí,
  • navrhovať riešenia prípadných kompetenčných problémov medzi samosprávnymi a územnými organmi.

 

Aktuality:

 

 

Pripravujeme:

 

 

 

Odkazy:

Leader

ZMOS

Asociácia vzdelávania samosprávy

ESF

Ministerstvo vnútra SR

Aktualizované: 28. 01. 2011 web: Igor23