Úvod   Kontakt  

 

Úvodná stránka

Mikroregión
Členovia
Dokumenty
Partneri
Aktuality
Projekty
Zaujímavosti
Fotogaléria
Videoprezentácia obcí
Zverejňovanie dokumentov

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Fotogaléria

 

20.11.2012  

Októbrová návšteva partnerov z ČR v našom mikroregióne

 

  Pre našich partnerov z ČR z MAS Království-Jestřebí hory  sme si  aj tento rok  pripravili zaujímavý program.  Veríme, že sme našich priateľov opäť niečím inšpirovali a cítili sa v našom mikroregióne  príjemné.

.... viac


3.11.2011

 

Návšteva Užhorodu

 

      V dňoch od 27. októbra do 30. októbra 2011 navštívila náš Mikroregión Poondavie delegácia z Mikroregiónu Království Jestřebích hor z Českej republiky. Okrem prehliadky obcí Horovce a Tušická Nová Ves v našom regióne si pezreli Zemplínske múzeum v Michalovciach. Veľmi zaujímavou a nezabudnuteľnou bola návšteva Užhorodu na Ukrajine. Partneri si prezreli Užhorodský hrad, mestský skanzem a starobylú časť mesta.  Nedeľu ráno ukončili svoju návštevu a vrátili sa domov.

      

... viac


5.11.2010  

 

   Októbrová návšteva partnerov z ČR v našom MP

... viac


23.5.2010  

ZO SLOVES 

 

    Dňa 15. 3. 2010 sa v priestoroch Kultúrneho domu Bracovce uskutočnilo slávnostne posedenie členov ZO SLOVES so sídlom v Trhovišti. Súčasťou    stretnutia bolo aj odovzdávanie finančných darov členom ZO SLOVES pri príležitosti životných a pracovných jubileí a ocenenie žien (členiek ZO SLOVES)  pri príležitosti Medzinárodného dňa žien kvetinovým darom.

... viac


5.4.2010   „DEŇ UČITEĽOV 2010“
 

    Pedagogickí zamestnanci  SOcÚ – Školského úradu so sídlom v Trhovišti oslávili svoj sviatok „DEŇ UČITEĽOV 2010“       

... viac


15.11.2009  

Česko- Slovenský večer 6. 11. 2009 v Libňatově

 

     V dňoch 5. - 8. novembra 2009 naši zástupcovia z Mikroregiónu POONDAVIE zavítali v rámci expedície do partnerského regiónu MAS  Království Jestřebí hory. V piatok 6. novembra 2009  prijali pozvanie do kultúrneho domu v Libňatově, kde sa konala Československá veselica. Celým večer sprevádzala ľudová hudba v podaní našej folklórnej speváckej skupiny Oceľáre z Falkušovec, ktorých striedal DJ Andy. Niekoľko minút po polnoci sa premietali fotografie z minuloročnej partnerskej návštevy, ktoré vtipne okomentoval Roman „Máchal“ Antoš.                                                                                                                               ...viac


21.7.2009   Výročná členská schôdza odborového zväzu ZO SLOVES

 

 

V Kultúrnom dome v Tušickej Novej Vsi sa dňa 17. 7. 2009 stretli členovia  ZO SLOVES na výročnej členskej schôdzi. Tento rok bolo toto stretnutie spojené aj s výstavou ručných prác členiek  ZO SLOVES.

 

 

...viac


22.6.2009  

Združenie miest a obcí SR

  Dňa  20. a 21. mája 2009 sa zástupcovia obci  MP  zúčastnili celoslovenského stretnutia predstaviteľov miest a obcí Slovenskej republiky v rámci               XIX. snemu ZMOS, ktoré sa konalo v Bratislave -hlavnom meste SR.

...viac


14.7.2009    

 

 

 

„ BÁNOVSKÝ ČURBES 2009“,

 

 

...viac


3.6.2009   III. ročník športového podujatia „Športom k zdraviu“
 

   27. mája 2009 sa na pôde ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves konal  III. ročník športového podujatia SOcÚ so sídlom v Trhovišti pod názvom „Športom k zdraviu“.  V súlade s požiadavkami súčasného obdobia plného stresu a každodenného zhonu a s koncepčným plánom Spoločného obecného úradu so sídlom v Trhovišti,  ktorých hlavnou ideou je najmä sprostredkovanie pohybu a upevňovanie zdravia, Školský úrad   v spolupráci s obcou Tušická Nová Ves a Tušice a ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves pripravili športový deň pre zamestnancov škôl, školských zariadení a obecných úradov v jeho územnej pôsobnosti.

... viac


3.6.2009   Májová expedícia partnerskej Miestnej akčnej skupiny Království – Jestřebí hory v našom mikroregióne
     V dňoch 21. mája – 24. mája 2009 k nám opäť zavítali naši českí priatelia z Miestnej akčnej skupiny Království – Jestřebí hory. 11 člennú expedíciu tvorili zástupcovia samosprávy, škôl, školských zariadení, členovia MAS a verejnosti. Cieľom návštevy bolo spoznávanie nášho mikroregiónu, nadväzovanie rôznych konkrétnych foriem spolupráce, výmena skúsenosti a informácií.

                    ... viac


15.5.2009   II. Obecný Country bál - Bánovce nad Ondavou 2.05.2009
     Už v poradí II. Obecný Country bál usporiadala Obec Bánovce nad Ondavou vo svojom Kultúrnom dome.  Aj tento rok sa o príjemnú country atmosféru postarala hudobná skupina COUNTRY BEAT 3+1.  Bál začal výstrelom zo zbrane „ozajstného“ šerifa a príhovorom starostky obce Ľudmily Ďurčákovej. Nechýbala tombola a  veľa kovbojskej zábavy.

... viac


     
13.5.2009   STAVANIE MÁJA
     Začiatok mája v Obci Bánovce nad Ondavou je každý rok spojený s tradíciami, kultúrou, spevom a tancom. Tento rok pre radosť ženám a dievčatám máj postavili 30.4. 2009 pod gestorstvom starostky obce Ľudmily Ďurčákovej a poslancov OZ.

... viac


     
24.4.2009  

Deň narcisov 2009

       V piatok - 17. apríla 2009 sa uskutočnil v poradí už 13. ročník verejnej finančnej zbierky – Deň narcisov, ktorého headline výstižne hovorí o poslaní narcisu v tento deň:

Som len obyčajný kvet, ... ale jediný deň v roku mám obrovskú silu!

                                                                                                                     ... viac


     
31.3.2009   Pedagogickí zamestnanci  SOcÚ – Školského úradu so sídlom v Trhovišti  oslávili  svoj sviatok " Deň učiteľov 2009"
 

   Slovami nášho velikána  pedagogiky, J.A.Komenského, sa otvorila   slávnosť oceňovania navrhnutých pedagógov Spoločného školského úradu,  z príležitosti Dňa učiteľov za rok 2008.            

... viac


     
10.3.2009   Návšteva prof. RNDr. Milana MELNÍKA, DrSc. Obce Markovce
     Dňa 20. februára 2009 Obec Markovce navštívila významná osobnosť Slovenskej republiky prof. RNDr. Milan MELNÍK, DrSc, v súčasnej dobe nezávislý kandidát na funkciu prezidenta SR.

... viac


12.2.2009   Fašiangový karneval v Materskej škole Trhovište
   

11. februára 2009 sa Materská škola v Trhovišti zmenila na rozprávkovú krajinu. Pýtate sa prečo? Preto, lebo chlapcov a dievčatá nahradili princezné,  zvieratká, rytieri, kvietky, čarodejnice, piráti, ... Každý bol v ten deň niekto iný, zaujímavý, rozprávkový, jedinečný.

... viac


10.2.2009   XV. Rodičovský ples - Trhovište
 

Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Trhovište zorganizovalo dňa 7. februára 2009 XV. ročník Rodičovského plesu v priestoroch ZŠ s MŠ Trhovište. Ples slávnostne otvorila predsedníčka RZ Dana Ďurinová a riaditeľ ZŠ s MŠ Trhovište Ing. Bohuš Jakuboc. O príjemnú zábavu sa postarala hudobná skupina Impulz, ktorá roztancovala každého účastníka. Ples vyvrcholil losovaním bohatých tomtolových cien

... viac


27.10.2008

 

Október mesiac úcty k starším

 

   V piatok 24.10.2008 popoludní zorganizoval starosta obce Trhovište Róbert Koba  v spolupráci s Obecným zastupiteľstvom a  ZŠ s MŠ Trhovište stretnutie našich najstarších občanov – JUBILANTOV  v rámci mesiaca Október - mesiaca úcty k starším v priestoroch školskej jedálne v budove ZŠ s MŠ Trhovište. >>>


16.10.2008   Výprava Mikroregiónu POONDAVIE  v Českej republike
  V poslednom období sa čoraz častejšie  diskutuje o téme cezhraničnej spolupráce. Zahraničné partnerstvo   reprezentuje životaschopné spôsoby na uľahčenie výmeny poznatkov, skúsenosti a na posilnenie stratégií v rôznych oblastiach rozvoja.  Práve za týmto účelom vznikla aj partnerská spolupráca medzi Združením obcí Mikroregiónu POONDAVIE a Miestnou akčnou skupinou Královstvy Jestřebí hory. >>>

3.9.2008   Štafetový beh k Ústave SR v okrese Michalovce
 

     Beh Ústavy v roku 2007 pri 15. výročí prijatia Ústavy SR zaviedlo HZDS. Cieľom bolo pripomenúť prelom, keď sa Slovensko stalo samostatným štátom. Tomu predchádzalo vytvorenie   ústavy.   V   našom    regióne   v    roku  2007 táto štafeta štartovala zo Sobraniec.

     Dňa  2. 9. 2008, presne kedy sa začal nový školský rok 2008/2009 v  obci Markovce pokračoval celoslovenský štafetový beh pri príležitosti Dňa Ústavy SR cez menšie obce až do Michaloviec. Na štarte bežcom urobila náladu miestna rómska skupina Vienala, prišli aj školáci a množstvo zvedavcov, čo nebýva zvykom. Trasu do Michaloviec absolvovali aj starostovia – Ing. Blažej Ivan (Tušická Nová Ves), p. Vladimír Decha (Horovce). Stužky na štafetovom kolíku však pribudli aj z obce Markovce, Falkušovce, Dúbravka, Krásnovce a iné. Vetvy bežcov zo všetkých krajov sa stretli dňa 6. 9. 2008 v Nitre.

     Naše Slovensko  je samostatné, a mnohí mladší  to už berú ako samozrejmosť. Avšak  vždy to tak nebolo. Je dobré, keď si raz za rok pripomenieme tento prelom aj symbolickým štafetovým behom v rámci celej republiky.

. >>>


29.8.2008   Návšteva Maďarskej republiky - Nyiregyhaza - aquapark >>>

29.5.2008   Športový deň zamestnancov škôl, ŠZ, OcÚ - "Športom k zdraviu"
 

     Šport je v súčasnosti prostriedkom  na zlepšenie kvality života a uľahčenie sociálnej integrácie. Prispieva k súdržnosti v celej spoločnosti a najmä medzi mladými ľuďmi.     V súlade s požiadavkami súčasného obdobia plného stresu a každodenného zhonu a s koncepčným plánom Mikroregiónu Poondavie,  ktorého hlavnou ideou je najmä sprostredkovanie pohybu a upevňovanie zdravia, združenie   v spolupráci s obcou Rakovec nad Ondavou a ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou pripravili športový deň pre zamestnancov škôl, školských zariadení a obecných úradov v jeho územnej pôsobnosti. >>>


29.5.2008   Rodáci Horovovi
  Snáď nikto nepreslávil Zemplín s jeho zádumčivými rovinami, vysokým letným nebom a „valalmi“ tak, ako rodák z Bánoviec nad Ondavou Pavol Horov. Zaradil sa medzi najvýznamnejších slovenských básnikov 20. storočia. >>>

2.5.2008

 

Úcta k ženám

 

    Vyjadriť úctu, poďakovanie nežnému pohlaviu viedlo zástupcov Mikroregiónu POONDAVIE k myšlienke, pripraviť malé posedenie pri príležitostí  Medzinárodného dňa žien (8. marec) a Dňa matiek (druhá májová nedeľa), ktoré sa uskutočnilo dňa 25. 4. 2008 – „zlatá stredná cesta“.  V príjemnej atmosfére motela Kamenec na Zemplínskej Šírave   po slávnostnom obede starostovia obcí nádhernou ružou >>>


10.4.2008

 

Expedícia  priateľov z Českej republiky

 

    V dňoch 10 - 13. 4. 2008 náš Mikroregión Poondavie navštívili 16 členná skupina z  Místní akční skupiny Království - Jestřeby hory z Českej republiky. >>>


 

   

 

    Porada starostov mikroregiónu Poondavie


24.2. 2008

 

Návšteva zástupcov Mikroregiónu Poondavie  na Ukrajine - obec Baranince - Február 2008

 

   V dňoch 24.- 25. 4. 2008 štvorčlenná skupina starostov obcí Mikroregiónu Poondavie v zložení p. J. Záhorský, p. R. Koba, MVDr. P. Olejník a p. Ľ. Ďurčáková navštívili obec Baranince na Ukrajine s cieľom nadviazať novú partnerskú spoluprácu. >>>


12.11.2007

 

Podpis partnerskej zmluvy s ČR - Místní akční skupina Království - Jestřebí hory

 

   V dňoch  10 - 12. 11 2007 deviati zástupcovia  Mikroregiónu Poondavie navštívili ČR. Vedúcim  našej skupiny bol Dr. Ján Záhorský - predseda MP. Českí priatelia  si pre nás pripravili  pestrý a zaujímavý  program, ktorý  sa ukončil  v Rtyni podpísaním partnerskej zmluvy medzi MP a Místní akční skupinou Království Jestřebí hory. >>>


13. 8. 2007

 

Prvá návšteva Místní akční skupiny Království - Jestřeby hory na Slovensku

 

  

 

Dňa 28. 9. 2007 navštívila náš Mikroregión trojčlenná delegácia z ČR - zástupcovia Místní akční skupiny Králoství - Jestřebí hory v zložení:

- Dr. Jan Balcar, ředitel Království – Jestřebí hory o.p.s.,

- Jaroslav Jörka, OS Ruka,

- Eva Řeháková, Orange Catering. >>>

 

 

Aktuality:

 

 

Pripravujeme:

 

 

 

Odkazy:

Leader

ZMOS

Asociácia vzdelávania samosprávy

ESF

Ministerstvo vnútra SR

Aktualizované: 20. 11. 2012 web: Igor23