Úvod   Kontakt  

 

Úvodná stránka

Mikroregión
Členovia
Dokumenty
Partneri
Aktuality
Projekty
Zaujimavosti
Fotogaléria

 

 

 

Pocitadlo a statistiky zadarmo

Pocitadlo.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogaléria

Návšteva prof. RNDr. Milana MELNÍKA, DrSc. Obce Markovce

Dňa 20. februára 2009 Obec Markovce navštívila významná osobnosť Slovenskej republiky prof. RNDr. Milan MELNÍK, DrSc, v súčasnej dobe nezávislý kandidát na funkciu prezidenta SR.  Pani starostka Valéria Eľková srdečne privítala vzácneho hosťa v kultúrnom dome a v závere stretnutia na slávnostnej recepcií v novej budove obecného úradu.  Stretnutie umocnil kultúrny program domácich speváckych talentov.

     Pán profesor sa narodil 9. mája 1938 v Košickej Novej Vsi. Pochádza z roľníckej rodiny. Je ženatý, má jednu dcéru a tri vnučky. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré ukončil v roku 1962 absolutóriom s titulom doktor prírodných vied /RNDr./. V roku 1990 získal veľký doktorát vied /DrSc./, v roku 1991 bol menovaný docentom v odbore anorganickej chémie na Slovenskej technickej univerzite a v roku 1993 bol prezidentom Slovenskej republiky vymenovaný za profesora.  V súčasnosti je profesorom katedry anorganickej chémie fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V roku 2005 bol na základe návrhu Univerzity v anglickom Cambridge zapísaný do svetovej encyklopédie ako Vedecká osobnosť sveta. Nadácia Matice slovenskej mu udelila za rok 2006 Cenu Jura Hronca za mimoriadne významnú vedecko-výskumnú a pedagogickú prácu v oblasti koordinačnej a bioanorganickej chémie na Slovensku i v zahraničí, za dlhoročnú výchovu mladej generácie v odbore anorganická a bioanorganická chémia a výraznú prezentáciu slovenskej vedy vo svete.

 

Späť

Aktuality:

 

 

Pripravujeme:

 

 

 

Odkazy:

Leader

ZMOS

Asociácia vzdelávania samosprávy

ESF

Ministerstvo vnútra SR

Aktualizované: 10. 03. 2009 web: Igor23