Úvod   Kontakt  

 

Úvodná stránka

Mikroregión
Členovia
Dokumenty
Partneri
Aktuality
Projekty
Zaujimavosti
Fotogaléria

 

 

 

Pocitadlo a statistiky zadarmo

Pocitadlo.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogaléria

„DEŇ UČITEĽOV 2010“

  

Pedagogickí zamestnanci  SOcÚ – Školského úradu so sídlom v Trhovišti

 

oslávili  svoj sviatok

 

„DEŇ UČITEĽOV 2010“

 

 

Skloniť sa treba najhlbšie k učiteľom,

čo z bytostí vychovali človeka,

lebo ľahšie je počítať príklady,

kresliť grafy, vysvetľovať javy,

zostavovať aparatúry,

pracovať s počítačom,

recitovať úryvky, prekladať vety,

či dávať góly,

ako výučbou predmetu vychovávať človeka

so srdcom a dušou ľudskou.

 

    

     Slovami nášho velikána  pedagogiky, J.A.Komenského, sa dňa 29. 3. 2010 už štvrtý rok otvorila slávnosť oceňovania navrhnutých pedagógov Spoločného obecného úradu – Školského úradu so sídlom v Trhovišti,  z príležistosti Dňa učiteľov za rok 2010. 

     Tohtoročný  „Deň učiteľov“ sme sa rozhodli prežiť spoločne v priestoroch Kultúrneho domu obce Laškovce -  obce, ktorá tento rok slávi svoje 700 výročie vzniku.

     Program sa prezentoval bohatou a pestrou ponukou. V prvom bloku prítomní sa nechali niesť melódiami, ktoré pohladili ich srdcia. Vystúpili žiaci z I. ZŠ Michalovce  z literárno-hudobného krúžku pod vedením Mgr. Tongeľovej, žiačka ZŠ Pozdišovce Lucka Šestáková pod vedením Mgr. Juhásovej, žiaci ZŠ Laškovce pod vedením Mgr. Paľovej a sestričky Faťolové z Obce Falkušovce.

     Oceneným pedagógov a hosťom sa prihovoril starosta obce Laškovce Miroslav Bak, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol prácu pedagogických zamestnancov ako ich poslanie. Poďakoval sa pedagógom za roky neúnavnej, tvorivej a nekončiacej sa práce. V mene všetkých zriaďovateľov zmluvných obcí vyjadril podporu školám a školským zariadeniam pri napĺňaní ideí humanizácie a demokratizácie a pri príprave vzdelaných, schopných, mladých ľudí do života.

     Po zaznení tónov piesne Gaudeamus, sa uskutočnil slávnostný akt oceňovania pedagógov za účasti 11 starostov príslušných obcí. Oceneným 20 pedagógom z 5 MŠ, 5 ZŠ s MŠ a 2 ZŠ  odovzdali štatutárni zástupcovia obcí Ďakovné listy a kvet.  Poďakovanie z radov ocenených pedagógov predniesla Anna Hrabovská, zástupkyňa  ZŠ s MŠ v Bracovciach pre MŠ.

     Po slávnostnom ocenení pedagógov  nasledoval druhý blok kultúrnej zdravice, kde  hudobný šperk darovali naši víťazí minuloročnej speváckej prehliadky „Spievame s Viktorom“ – Ondrej Novák (ZŠ Pozdišovce), Timea Faťolová (ZŠ Bracovce), Lucia Šestáková (ZŠ Pozdišovce) a detičky, ktoré nás úspešne reprezentovali na tohtoročnej regionálnej prehliadke „Sláviček z MŠ“ – Bianka Bardzáková (MŠ Trhovište), Miška Bakajsová a Alex Pliška (MŠ Pozdišovce) a Šimonko Bakajsa (MŠ Rakovec nad Ondavou).  Deti na akordeón doprevádzal pán Novák z Pozdišoviec.  

     V druhej časti programu nasledoval slávnostný obed a po chutnom jedle čakalo prítomných malé prekvapenie v podobe hudobnej zdravice speváckej skupiny HNOJŇANE. Mohutný mužský spev sa rozozvučal a rozospieval nejedného účastníka.

     Vyslovujeme prianie, aby sme sa  pri tejto príležitosti mohli stretnúť aj rok a uctiť si jedno z najušľachtilejších povolaní, povolanie učiteľ, pretože byť učiteľom znamená zasvätiť a v dobrom slova zmysle obetovať celý svoj život žiakom , študentom , škole.

      Želáme všetkým pedagogickým zamestnancom v územnej pôsobnosti SOcÚ, aby sa im  darilo  dni v škole napĺňať zmyslom práce pedagóga a do budúcna prajeme nekonečné množstvo úspechov ich zverencov i radosti zo splnených osobných predsavzatí v pevnom zdraví.

     Miesto záveru:   

     O dvadsať rokov nebude dôležité, aké sme mali autá, v akom dome sme bývali, koľko peňazí sme mali na účte, alebo ako vyzerali naše šaty. Svet však bude lepší, lebo Vy ste splnili svoj cieľ v rôznych  typoch  a  na rôznych stupňoch škôl v priamom výchovno-vzdelávacom procese, v mimoškolských aktivitách, v záujmovo-umeleckej alebo športovej činnosti a zanechali ste nezmazateľnú stopu na deťoch a mládeži, na budúcnosti našej krajiny.  

 

 

Dr. Jana Dorčáková

 

 

 

 

Späť

Aktuality:

 

 

Pripravujeme:

 

 

 

Odkazy:

Leader

ZMOS

Asociácia vzdelávania samosprávy

ESF

Ministerstvo vnútra SR

Aktualizované: 03. 11. 2011 web: Igor23