Úvod   Kontakt  

 

Úvodná stránka

Mikroregión
Členovia
Dokumenty
Partneri
Projekty
Aktuality
Zaujimavosti
Fotogaléria

 

 

 

Pocitadlo a statistiky zadarmo

Pocitadlo.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partner - Místní akční skupina Království - Jestřebí hory

2-5.10.2008

 

Výprava Mikroregiónu POONDAVIE  v Českej republike

 

  

V poslednom období sa čoraz častejšie  diskutuje o téme cezhraničnej spolupráce. Zahraničné partnerstvo   reprezentuje životaschopné spôsoby na uľahčenie výmeny poznatkov, skúsenosti a na posilnenie stratégií v rôznych oblastiach rozvoja.  Práve za týmto účelom vznikla aj partnerská spolupráca medzi Združením obcí Mikroregiónu POONDAVIE a Miestnou akčnou skupinou Královstvy Jestřebí hory.

     V dňoch 2 - 5. októbra 2008 náš Mikroregión Poondavie, presnejšie 29 členná „posádka“  z nášho mikroregiónu /v zložení -  Mgr.  Eva Vaľovská (ZŠ Markovce), RNDr. Jarmila Kužmová a Mgr. Mária Hricová (ZŠ s MŠ Malčice), Valéria Eľková (Obec Markovce), Michal Bodnár (Obec Falkušovce), Mgr. Drahoslava Matinová (ZŠ s MŠ Bracovce), Ing. Ján Šimko (Obec Ložín), Ľudmila Ďurčáková  (Obec Bánovce n/O), Róbert Koba (Obec Trhovište), Ing. Bohuš Jakuboc a PaedDr. Mária Hreňová (ZŠ s MŠ Trhovište), Mikuláš  Kulík (ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves), Ing. Ivan Blažej (Obec Tušická Nová Ves), Ján Žofčák (Obec Moravany), Anna Tomková (Obec Kačanov), Juraj Leško (Obec Rakovec nad Ondavou), folklórna spevácka skupina ONDAVČANKA – Ľudmila Geročová, Bc. Alena Fedorová, Mária Matinová, Dana Spoková, Anna Šmidová, Ľudmila Roková, Anna Bajužiková, Nataša Hrabovská, Štefan Hrabovský, Jozef Sabol, Ján Romančák a Ján Vancák (Medzinárodná autobusová doprava)/ navštívila región partnerskej Miestnej akčnej skupiny Královstvy Jestřebí hory.

      Českí priatelia si pre náš trojdňový pobyt pripravili skutočne bohatý a zaujímavý program.  Spoznávanie krás tohto regiónu začalo hneď po príchode do mesta Úpice vo večerných hodinách 2. októbra, kde výpravu  privítali  Mgr. Ján Balcár Ph.D. (riaditeľ spoločnosti) a Radek Pulkrábek – sprievodcovia a informátori celého pobytu.  Po ubytovaní v Mestskom penzióne prvý deň vyvrcholil príjemným posedením v spoločenskej miestnosti penziónu s Ing. Iljanou Beránkovou – starostkou mesta Úpice, Jaroslavom Jörkom – vedúcim penziónu a iných zástupcov miestnej samosprávy.  Večer spríjemnil:

-          p. Jörk  pútavou obhliadkou priestorov Mestského penziónu,

-          spev našej ONDAVČANKY,

-          degustácia piva Krakonoš a sladká medovina.

      Druhý deň pobytu - 3. október začal prehliadkou obce Vítězná.  Po obhliadke budovy a priestorov ZŠ a MŠ Vítězná sa výprava presunula do priestorov OcÚ, kde starosta obce Zdeněk Mühl a zástupca starostu Miroslav Krebs predstavili aktivity a projektové zámery obce.    Pútavou bola pre mnohých prechádzka Náučným chodníkom Lesom Království  v areáli Hájemství.  Ďalším zastavením bolo mesto Pilníkov, kde okrem chutného obeda si pre nás zástupca starostu Miroslav Slavík a  Mgr. Skořepová Ilona (členka mestského zastupiteľstva) pripravili príjemnú prechádzku  mestom  so zaujímavými informáciami a pre zástupcov školstva exkurziu priestorov domácej ZŠ a MŠ, spojenej s   výmenou mnohých  zaujímavých informácií a skúsenosti v oblasti výchovy a vzdelávania.  V podvečer vystúpila spevácka skupina ONDAVČANKA  na svojom prvom českom predstavení   v mestskom kultúrnom dome a na druhom predstavení  v obci  Libňatov. Neopakovateľný spev Zemplínskych piesni zanechal v publiku hlboký kultúrny zážitok, o čom svedčil  aj búrlivý aplauz obecenstva. Druhý večer sme ukončili opäť príjemným posedením a bohatým občerstvením – tentokrát so starostom obce Libňatov Jaroslavom Tomešom a ďalšími reprezentantmi tejto malebnej českej obce v priestoroch obecného úradu.     

 Predposledný deň začal športovo - súťažou požiarnikov v obci Strážkovice pod názvom „Strážkovický koláč“.   Vyvrcholením tohto podujatia bolo spoločné fotografovanie s víťazným družstvom -  požiarnikov z obce Libňatov,  ktorých  naša výprava horlivo povzbudzovala, čím si zaslúžila odmenu – veľký, chutný, víťazný  „Strážkovický koláč“.                Pobyt sme zakončili návštevou Obce Českej republiky v roku 2007  HAVLOVICE nad Úpou.  Mgr. Jaroslav Balcar, riaditeľ ZŠ a MŠ a zároveň zástupca starostu v tejto obci nás privítal v budove školy, kde sme si pochutnali na netradičnej českej špecialite – „zelí, knedl a řízek“.  Škola aj napriek skutočnosti, že sa nachádza v staršej budove, prešla zaujímavými rekonštrukčnými úpravami interiéru, ktoré  nielen zaujali, ale   v mnohom nás aj inšpirovali.  V poobedňajších hodinách   si mali možnosť účastníci výpravy zašportovať na ihriskách viacúčelového športového areálu TJ Sokol Havlovice, ktorému velí pán Miloš Tohola.  Mnohých prilákal hlavne minigolf, no nevynechali sme ani tenisové ihrisko.  Aj napriek skutočnosti, že od Moravy, kde sa koná v tomto ročnom období vinobranie sme boli poriadne ďaleko v obci Havlovice n/Úpou sa už niekoľko rokov oslava vinobrania realizuje -„VINOBRANÍ“ . Posledný večer nášho pobytu sme si vychutnali túto zaujímavú českú veselicu, na ktorej  vystúpila aj folklórna skupina Ondavčanka. 

     Rozlúčka s našimi českými priateľmi bola najťažšia z celého nášho pobytu.  Už teraz  sa tešíme na ďalšie zaujímavé a hlavne pre obidve partnerské organizácie prospešné, podnetné  spoločné stretnutia.

 

Fotogaléria

m

Aktuality:

29.5.2008

Porada starostov Mikroregiónu Poondavie ....viac

 

Rodáci Horovovi ....viac

 

Športový deň zamestnancov škôl, ŠZ, OcÚ - "Športom k zdraviu"....viac

Pripravujeme:

 

 

 

Odkazy:

Leader

ZMOS

Asociácia vzdelávania samosprávy

ESF

Ministerstvo vnútra SR

Aktualizované: 17. 10. 2008 web: Igor23