Úvod   Kontakt  

 

Úvodná stránka

Mikroregión
Členovia
Dokumenty
Partneri
Aktuality
Projekty
Projekt internetizácie
Zaujímavosti
Fotogaléria

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Projekty

 

Projekt internetizácie mikroregiónu Poondavie

    Mikroregión Poondavie sa už v minulosti na základe požiadaviek občanov pokúšal osloviť telekomunikačné spoločnosti o zriadenie vysokorýchlostného internetu. Žiaľ neúspešne. Preto bol z iniciatívy starostu obce Tušice, MVDr. Ján Záhorského a starostov obcí v mikroregióne, vytvorený projekt s názvom „Internetizácia mikroregiónu Poondavie“, na základe ktorého bola vyhlásená verejná súťaž. Garantom tohto projektu je práve MVDr. Ján Záhorský a víťazom tejto verejnej súťaže sa stala spoločnosť WiMAX Telecom Slovakia. Podmienkou realizácie projektu bolo zavedenie širokopásmového internetu pre samosprávy v 14 obciach mikroregiónu Poondavie a verejný prístup na internet prostredníctvom verejných terminálov. WiMAX Telecom okrem splnenia tejto podmienky navyše sprístupnil možnosť pripojenia na internet aj všetkým občanom.

V lete 2008 prebehli nevyhnutné verejné stretnutia, na ktorých zástupcovia spoločnosti informovali občanov o bezdrôtovom vysokorýchlostnom internete. Ponúkané služby sa stretli so záujmom zo strany obce ako aj občanov. V súčasnosti počet zákazníkov spoločnosti WiMAX Telecom v mikroregióne Poondavie stúpa každým dňom.

 

  

Spoločnosť WiMAX Telecom Slovakia začala poskytovať služby v licencovanom pásme 3,5 GHz koncom roka 2005. Po uvedení základného produktového portfólia jej hlavným cieľom, okrem budovania siete, bolo získať si čo najskôr dôveru zákazníkov a obchodných partnerov. Neskôr sa úsilie spoločnosti sústredilo na optimalizáciu obchodného modelu. V súčasnosti spoločnosť prevádzkuje viac ako 100 bázových staníc s pokrytím zameraným primárne na prímestské a rurálne oblasti.

Spoločnosť vstúpila na trh, ktorý je síce konkurenčný, no stále významne zaostáva v penetrácii širokopásmového internetu. Jej ambíciou naďalej zostáva prispievať k rozvoju širokopásmových služieb, priniesť broadband do oblastí, kde je pôsobenie poskytovateľov  a penetrácia služieb obmedzená.

Doterajší vývoj WiMAX Telecom Slovakia hodnotí Ing. Juraj Kočiško, konateľ spoločnosti: „ V uplynulých dvoch rokoch sa nám podarilo úspešne vybudovať sieť, uviesť na trh konkurenčné služby a stať sa atraktívnym poskytovateľom pre segment rezidenčných  zákazníkov, dôkazom čoho je 11 000 spokojných zákazníkov. Prvá fáza rozvoja spoločnosti je úspešne za nami. V nasledujúcom období plánujeme ďalší rozvoj existujúcej siete len v spolupráci s partnermi, ktorí nedisponujú platformou na internet a hlavným cieľom zostáva rozvoj mobilného štandardu WiMAX 802.16e.“

Viac informácii o spoločnosti WiMAX Telecom Slovakia a jej produktoch získate na www.wmx.sk .

 

 

Projekt internetizácie   

 

Aktuality:                           

 

 

Pripravujeme:

 

 

 

Odkazy:

Leader

ZMOS

Asociácia vzdelávania samosprávy

ESF

Ministerstvo vnútra SR

Aktualizované: 07. 04. 2009 web: Igor23