Úvod   Kontakt  

 

Úvodná stránka

Mikroregión
Členovia
Dokumenty
Partneri
Aktuality
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Projekty
Zaujímavosti
Fotogaléria

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Aktuality

 

22.12.2009   Koncoročná výročná členská schôdza ZO SLOVES
      Dňa 9. 12. 2009 sa v priestoroch literárneho múzea P. Horova v obci Bánovce nad Ondavou  uskutočnila výročná členská schôdza ZO SLOVES spojená s odovzdávaním mikulášskych darčekov svojím členom. Súčasťou sviatočného posedenia  bolo aj slávnostné odmeňovanie zamestnancov za pracovné a životné jubilea za rok 2009.  Výstava ručných háčkovaných prác bola príjemným spestrením  zasadnutia.                                                                      ...viac

Šunková roláda z lístkového cesta  - recept   


22.12.2009   ADVENTNÉ OBDOBIE
      Nedeľa – 29. novembra 2009 – bola prvou adventnou nedeľou. Otvára sa ňou nový cirkevný rok. Cirkevný rok sa začína adventom, pretože príchodom Pána Ježiša Krista nastáva nová doba, doba milosti, v ktorej sa stalo to, čo bolo prorokmi zasľúbené. Kresťania v tomto období žijú v znamení príprav na očakávaný príchod nášho Vykupiteľa a Spasiteľa, Pána Ježiša Krista.

                                                                                                         ...viac


22.12.2009  

Literárne múzeum Pavla Horova

v Bánovciach nad Ondavou

 

    Literárne múzeum Pavla Horova je umiestnené v bývalej štvortriednej základnej škole, otvorenej roku 1936, kde po stavebných úpravách vznikli vhodné priestory pre múzejné a expozičné účely. A to s rozlohou 380 m2. Expozícia Literárneho múzea Pavla Horova v Bánovciach nad Ondavou                                                                                                                               ...viac


14.12.2009   Pozvánka
 

Pozvánka na pracovné stretnutie starostov Združenia obcí mikroregiónu POONDAVIE dňa  7. 7. 2009           

... viac


15.11.2009  

Česko- Slovenský večer 6. 11. 2009 v Libňatově

 

     V dňoch 5. - 8. novembra 2009 naši zástupcovia z Mikroregiónu POONDAVIE zavítali v rámci expedície do partnerského regiónu MAS  Království Jestřebí hory. V piatok 6. novembra 2009  prijali pozvanie do kultúrneho domu v Libňatově, kde sa konala Československá veselica. Celým večer sprevádzala ľudová hudba v podaní našej folklórnej speváckej skupiny Oceľáre z Falkušovec, ktorých striedal DJ Andy. Niekoľko minút po polnoci sa premietali fotografie z minuloročnej partnerskej návštevy, ktoré vtipne okomentoval Roman „Máchal“ Antoš.                                                                                                                               ...viac


25.10.2009   Dva roky potom   - pripravovaná novembrová návšteva partnerov v ČR
 

    V októbri  2007  zástupcovia nášho Mikroregiónu POONDAVIE  po prvý krát zavítali  na návštevu k našim partnerom v ČR MAS Království – Jestřebí hory. Od podpísania zmluvy (12. 11. 2007) s touto partnerkou skupinou uplynuli už dva roky. Od tej doby každý rok prebieha obojstranná návšteva oboch regiónov s cieľom vzájomného spoznávania a recipročnej spolupráce.          

... viac


12.10.2009   Pozvánka
 

Pozvánka na pracovné stretnutie starostov Združenia obcí mikroregiónu POONDAVIE dňa  15.10. 2009           

... viac


21.7.2009   Výročná členská schôdza odborového zväzu ZO SLOVES

 

 

V Kultúrnom dome v Tušickej Novej Vsi sa dňa 17. 7. 2009 stretli členovia  ZO SLOVES na výročnej členskej schôdzi. Tento rok bolo toto stretnutie spojené aj s výstavou ručných prác členiek  ZO SLOVES.

 

 

...viac


20.7.2009  

Folklórne slávnosti v Obci Trhovište

 

   Dlho plánované folklórne slávnosti v obci  Trhovište sa uskutočnili dňa 18. 7. 2009 na miestnom ihrisku Trhovište so začiatkom o 16:00 hod.  Za  príjemného slnečného počasia sa slávnostným úvodným slovom prihovoril k občanom starosta  obce Trhovište Róbert Koba a poslankyňa NR SR Ľubica Rošková.   V programe sa predstavili  ľudovým pásmom deti z miestnej materskej školy,  žiaci domácej základnej školy,  rómsky súbor VIENALA z Markoviec, folklórna skupina ROVINA a ľudová rozprávačka Ľudmila Ďurčáková  z Bánoviec nad Ondavou.

 

...viac


18.7.2009  

Podpísanie zmluvy o partnerstve Obce Trhovište  s Obcou Libňatov z Českej republiky

   

   Obec Trhovište, zastúpená starostom obce Róbertom Kobom, a Obec Libňatov z Českej  republiky, zastúpená starostom obce Jaroslavom Tomešom, slávnostne podpísali dňa 17. 7. 2009 v priestoroch školskej jedálne ZŠ s MŠ Trhovište  zmluvu o partnerstve. Predmetom zmluvy je partnerstvo obidvoch obcí za účelom výmeny skúseností z oblasti samosprávy, poznávania  regiónov vzájomnými návštevami občanov a účasť športovcov na športových akciách.

...viac


    Archív 2009 : << <  1 2 3 4 > >>  

Aktuality:

- Koncoročná výročná členská schôdza ZO SLOVES
- ADVENTNÉ OBDOBIE
- Literárne múzeum Pavla Horova
- Česko- Slovenský večer 6. 11. 2009 v Libňatově
- Dva roky potom   - pripravovaná novembrová návšteva partnerov v ČR
- Pozvánka na pracovné stretnutie starostov Združenia obcí mikroregiónu POONDAVIE dňa  15.10. 2009
- Výročná členská schôdza odborového zväzu ZO SLOVES
- Folklórne slávnosti v Obci Trhovište
- Podpísanie zmluvy o partnerstve Obce Trhovište  s Obcou Libňatov z Českej republiky
- „ BÁNOVSKÝ ČURBES 2009“
- Pozývame Vás na FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI v Obci Trhovište
-Pozvánka na „ BÁNOVSKÝ ČURBES 2009“,
- Alexandrovci
- III. ročník športového podujatia „Športom k zdraviu“
- Návšteva Miestnej akčnej skupiny Království – Jestřebí hory

 

 

 

Pripravujeme:

 

 

 

Odkazy:

Leader

ZMOS

Asociácia vzdelávania samosprávy

ESF

Ministerstvo vnútra SR

Aktualizované: 02. 01. 2014 web: Igor23