Úvod   Kontakt  

 

Úvodná stránka

Mikroregión
Členovia
Dokumenty
Partneri
Aktuality
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Projekty
Zaujímavosti
Fotogaléria
Videoprezentácia obcí
Zverejňovanie dokumentov

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Aktuality

 

3.11.2011

 

Návšteva Užhorodu

 

      V dňoch od 27. októbra do 30. októbra 2011 navštívila náš Mikroregión Poondavie delegácia z Mikroregiónu Království Jestřebích hor z Českej republiky. Okrem prehliadky obcí Horovce a Tušická Nová Ves v našom regióne si pezreli Zemplínske múzeum v Michalovciach. Veľmi zaujímavou a nezabudnuteľnou bola návšteva Užhorodu na Ukrajine. Partneri si prezreli Užhorodský hrad, mestský skanzem a starobylú časť mesta.  Nedeľu ráno ukončili svoju návštevu a vrátili sa domov.

      

... viac


16.10.2011

 

Stretnutie starostov Združenia obcí mikroregiónu POONDAVIE

 

    

     Dňa  5. 10. 2011 sa uskutoční  pracovné stretnutie starostov Združenia obcí mikroregiónu POONDAVIE so začiatkom o 10.00  hod. v budove Obecného úradu Trhovište 

      

... viac


16.10.2011  

Pripravovaná návšteva našich partnerov z ČR

 

   V rámci dlhodobej spolupráce s MAS Království – Jestřebí Hory, s ktorou sa navzájom inšpirujeme už od roku 2007,  je cieľom každoročne zrealizovať spoločné stretnutia na Slovensku a v Česku. Inak tomu nie je ani tento rok.  Návštevu partnerov očakávame koncom októbra (28. 10 – 30. 10. 2011) a pripravili sme si pre nich  opäť zaujímavý program . Tešíme sa!

 


15.9.2011  

 

 

   Obce sa môžu prihlasovať do Druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodní SR   pre rok 2011

Do druhého realizačného projektu sa môžete prihlásiť ešte do 12,00 hod. - 16. septembra 2011.

 

.... viac


21.7.2011  

Európsky týždeň miestnej demokracie 2011

 

   Slovenské mestá a obce sa môžu aj tento rok zapojiť do Európskeho týždňa miestnej demokracie v týždni od 10. do 16. októbra 2011.

 

      Témou piateho ročníka Európskeho týždňa miestnej demokracie sú “Ľudské práva na miestnej úrovni“.

 

.... viac


21.7.2011  

6. ročník celoslovenskej súťaže Dedina roka 2011

 

   Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska vyhlasujú 6. ročník celoslovenskej súťaže Dedina roka 2011 o prestížny titul a reprezentanta Slovenskej republiky v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny.

Súťaže Dedina roka sa môže zúčastniť každá obec Slovenskej republiky bez štatútu mesta, ktorá dokáže prezentovať vynikajúce a príkladné aktivity a iniciatívy uskutočnené v procese obnovy dediny, v zmysle trvalo udržateľného rozvoja vidieka.

Súťaž sa nesie v duchu motta európskej súťaže, ktoré je pre aktuálny ročník znie: Budúcnosti na stope. Týmto mottom chce súťaž zviditeľniť také obce a vidiecke komunity v Európe, ktoré na aktuálne výzvy súčasnosti reagujú vizionárskymi, inovatívnymi a kreatívnymi projektmi.

Slávnostné vyhlásenie 6. ročníka národnej súťaže Dedina roka 2011 sa uskutočnilo dňa 29. júna 2011 v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky pri príležitosti Dňa vidieka v NR SR, organizovaného Vidieckym parlamentom na Slovensku.

Do súťaže sa obce prihlasujú samé, impulz na prihlásenie môže dať obci ktorýkoľvek obyvateľ Slovenska.

Uzávierka prihlášok je 31. júla 2011!
 

.... viac


21.7.2011  

Potravinová pomoc pre osoby v núdzi

 

   Hlavným cieľom distribúcie potravín je pomôcť osobám v núdzi tým, že im budú prostredníctvom charitatívnych organizácií bezplatne dodané základné potraviny - pšeničná hladká múka a bezvaječné cestoviny.

Poberatelia pomoci:
• deti v detských domovoch a profesionálnych rodinách;
• deti v domovoch sociálnych služieb pre zdravotne postihnuté deti;
• obyvatelia v domovoch dôchodcov a ústavoch sociálnej starostlivosti;
• deti v náhradnej rodinnej starostlivosti;
• fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke;
• osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie);
• poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje 305,00 EUR (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku).

.... viac


2.7.2011  

BÁNOVSKÝ ČURBES 2011 sa opäť vydaril

 

   Dňa 25. júna 2011 v Obci Bánovce nad Ondavou  opäť ožilo futbalové ihrisko na ďalšom Bánovskom ČURBESE 2011. Tento rok  im prialo aj krásne slnečné počasie.   Slávnosť slávnostne otvorila svojím príhovorom pani starostka Ľudmila Ďurčáková, ktorá zároveň privítala aj hostí – Dr. Ľubicu Roškovú  - poslankyňu NR SR  a  Dr. Pavola Pavloviča Čučka, CSc. z partnerskej obce Baranince na Ukrajine.

.... viac


2.7.2011   Návštevu  regiónu Království - Jestřebí Hory  sme museli odvolať

 

   V stredu 29.6.  v ranných hodinách musel  starosta obce Trhovište Róbert Koba (na snímke) odvolať našu plánovanú návštevu do regiónu Království – Jestřebí Hory. Bohužiaľ, niekoľkým  starostom z nášho  mikroregiónu Poondavie do piatkového dňa vstúpili nečakané pracovné povinností, preto sme s poľutovaním museli partnerom oznámiť, že našu návštevu uskutočníme až na budúci rok.  Odovzdávame priateľom pozdravy a veríme, že sa s niektorými uvidíme už v jesení tohto roku v našom mikroregióne.


28.6.2011   Mikroregion Poondavie opäť navštívi región Království – Jestřebí Hory

 

   V dňoch  1. -4. júla zástupcovia nášho mikroregiónu opäť po roku zavítajú do regiónu našich partnerov Království - Jestřebí Hory.  Počas návštevy je pre našich delegátov pripravený bohatý program.

Dôležitým bodom  programu  návštevy je účasť našich športovcov na futbalových zápasoch kvalifikačnej skupiny turnaja HAPO, ktorý sa bude konať v dňoch 2.- 3. júla v Obci Havlovice.  Futbalistom držíme prsty a veríme, že náš región a našu krajinu budú reprezentovať čo najlepšie.

... viac


14.6.2011

 

Folklórne slávnosti Trhovište 2011

 

    Nedeľné popoludnie 12. júna 2011 v našej obci bolo sprevádzané rozosmiatymi tváričkami detí, úsmevmi dospelých, ale hlavne obcou zneli zvučné spevy a rytmus zemplínskych a cigánskych tancov...

... viac


3.6.2011

 

 

 

     OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO, STAROSTKA OBCE A OBECNÝ  ÚRAD V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU

 

                              Vás srdečne pozývajú na

  

BÁNOVSKÝ ČURBES 2011,

 

ktorý sa uskutoční na futbalovom ihrisku v sobotu 25. júna 2011.

... viac


3.6.2011

 

 

 

    Pozvánka na FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI Obce Trhovište, ktoré sa uskutočnia dňa 12. júna 2011 o 15,00 hod na miestnom ihrisku

... viac


3.6.2011

 

 

 

  Naša samospráva – 5/2011

... viac


26.5.2011

 

Zahraničné partnerstvá miest a obcí - Program “Európa pre občanov“ 2007

 

   Plánujete organizovať stretnutie v rámci družobných partnerstiev miest v termíne medzi 1. októbrom 2011 a 30. júnom 2012?  Požiadajte si o grant k 1. júnu 2011 v rámci  Akcie 1 Opatrenie 1.1 programu Európa pre občanov 2007-2013.

... viac


     

20.5.2011

 

Konferencia - začlenenie rómskych komunít

 

    Konferencia je organizovaná Európskou komisiou, ako súčasť jej úsilia zameraného na propagáciu využívania štrukturálnych fondov na začlenenie rómskych komunít. Hlavným cieľom tejto udalosti je zintenzívniť využívanie štrukturálnych fondov a zlepšiť dopad projektov financovaných zo štrukturálnych fondov na Slovensku na zlepšenie spoločenského začlenenia marginalizovaných rómskych komunít, ako aj na vzájomné odovzdanie si skúseností a hľadanie zlepšení v oblasti začlenenia rómskych komunít. Uskutoční sa v dňoch 23. - 25. mája 2011 v Bratislave a Košiciach. Viac  informácii, ako aj spôsob registrácie na konferenciu, nájdete na internetovej stránke REGIONÁLNA POLITIKA - INFOREGIO

... viac


15.5.2011

 

21. snem ZMOS

 

     V dňoch 18. a 19. mája 2011 sa v Kongresovom centre Incheba v Bratislave uskutoční 21. snem Združenia miest a obcí Slovenska. Snem ZMOS je významným výročným pracovným podujatím združenia. Na blížiacom sa sneme, prvom po komunálnych voľbách, sa majú právo zúčastniť zástupcovia všetkých 2 792 členských miest a obcí z 58 regionálnych združení ZMOS. Na toto významné a jedinečné podujatie sú pozvaní ústavní činitelia a ďalší významní domáci i zahraniční hostia.  

... viac


31.3.2011

 

Stretnutie starostov Združenia obcí mikroregiónu POONDAVIE

 

     Pozvánka na pracovné stretnutie starostov Združenia obcí mikroregiónu POONDAVIE ktoré sa uskutoční 5.4. 2011 o 08:30 v malej zasadačke OcÚ Trhovište      

... viac


21.3.2011

 

Metodické usmernenie k rozpisu dotácií určených pre obce

 

   Jedným z výsledkov rokovaní ZMOS k zabezpečeniu sčítania obyvateľov, domov a bytov a rokovaní so ŠÚ SR k obsahu výnosu o poskytnutí dotácie, je aj vytvorenie mechanizmu „dohadovacieho konania“. Tento mechanizmus má slúžiť na vytvorenie priestoru na vyčíslenie oprávnených finančných nárokov miest a obcí spojených s prípravou, priebehom a vykonaním sčítania od 1. januára 2011 nad rámec uvedený v rozpise dotácií.

... viac


     

21.3.2011

 

SLOVES si uctil svoje členky pri príležitosti Medzinárodného dňa žien

 

   Dňa 21. 3. 2010 sa v priestoroch Kultúrneho domu  Falkušovce  uskutočnilo slávnostne posedenie členov ZO SLOVES so sídlom v Trhovišti. Súčasťou    stretnutia bolo aj odovzdávanie finančných darov členom ZO SLOVES pri príležitosti životných a pracovných jubileí a ocenenie žien (členiek ZO SLOVES)  pri príležitosti Medzinárodného dňa žien kvetinovým darom.


21.3.2011

   

 

   Združenie miest a obcí Slovenska spúšťa elektronický dvojtýždenník NAŠA SAMOSPRÁVA.  


8.3.2011

 

Tradičné remeslá a profesie regiónov  

 

     V mesiaci január sa v priestoroch ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou konala  veľmi zaujímavá aktivita -  European tour -  tradičné remeslá a profesie regiónov. Do  školy zavítali  na jedno dopoludnie remeselníci nášho regiónu. Spoločne učitelia, ale aj žiaci sa vrátili pár rokov dozadu.  Zrazu  mali možnosť vidieť krosná a tkanie na nich, paličkovanie, výrobu píšťaliek a pletenie z tráv.  A nielen to. Remeselníci  žiakom umožnili aj  vyskúšať si  tkanie na krosnách, paličkovanie, či zapletanie stebiel tráv. Pre chlapcov bola najviac  zaujímavá výroba píšťalky, ktorú si odniesli aj domov.     ... viac

Mgr. Františka Bakajsová


12.1.2011

 

Obec Bracovce Vás  srdečne pozýva na XVII. BRACOVSKÝ BÁL  

 

    Obec Bracovce Vás  srdečne pozýva na XVII. BRACOVSKÝ BÁL ktorý sa uskutoční 5 februára 2011    

... viac


12.1.2011

 

Stretnutie starostov Združenia obcí mikroregiónu POONDAVIE

 

     Pozvánka na pracovné stretnutie starostov Združenia obcí mikroregiónu POONDAVIE ktoré sa uskutoční 19. 1. 2011 o 12:30 hodine v budove ZŠ s MŠ Trhovište    

... viac


                     

Aktuality:

- Návšteva Užhorodu

 

 

 

Pripravujeme:

 

 

 

Odkazy:

Leader

ZMOS

Asociácia vzdelávania samosprávy

ESF

Ministerstvo vnútra SR

Aktualizované: 02. 01. 2014 web: Igor23