Úvod   Kontakt  

 

Úvodná stránka

Mikroregión
Členovia
Dokumenty
Partneri
Aktuality
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Projekty
Zaujímavosti
Fotogaléria

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

 

     
19.12.2008   Vianočná besiedka v ZŠ s MŠ Trhovište
  Niekedy tiché, inokedy rozšantené ale vždy zvedavé. Tento deň sa zmenili na vločky, zajačikov, koledníkov, malých hercov a všeličo iné. Ste zvedaví kto?

... viac


8.12.2008   Svätý Mikuláš v obci Trhovište
     V  piatok 5. 12. 2008 kde sa vzal – tu sa vzal v obci Trhovište zrazu pred Základnou školou s materskou školou Trhovište  stál krásny koč so Svätým Mikulášom.  Milé prekvapenie pre všetky detičky materskej školy a žiakov základnej školy bolo sprevádzané  ohromnou radosťou a šťastím.

                                                    ... viac


3.12.2008   Pozvánka na 1. reprezentačný ples
  Starosta obce a obecné zastupiteľstvo Trhovište Vás srdečne pozývajú na 1. reprezentačný ples obce Trhovište.                                      ...viac

3.12.2008   Pozvánka
 

 

Dňa  19. 12. 2008  sa uskutoční    koncoročné pracovné stretnutie starostov Združenia obcí mikroregiónu POONDAVIE so začiatkom o 10:00

v priestoroch ZEMPLÍNSKEJ REŠTAURÁCIE Bugata Roman, Varichovská, Trebišov,  na ktoré Vás srdečne pozývame

                                                                                                      ... viac 


12.11.2008    XIV. ročník festivalu ZEMPLÍN HUTORI
    Prešovský samosprávny kraj, Vihorlatské osvetové stredisko Humenné a obec Bánovce nad Ondavou Vás srdečne pozýva na XIV ročník festivalu ZEMPLÍN HUTORI, ktorí sa uskutoční dňa 23. novembra 2008  o 15:00 hod. v kultúrnom dome. ... viac

28.10.2008

 

Dňa  30. 10. 2008 o 900 hod. v malej zasadačke OcÚ Trhovište sa uskutoční    pracovné stretnutie starostov Združenia obcí mikroregiónu POONDAVIE, na ktoré Vás srdečne pozývame. >>>


27.10.2008

 

Október mesiac úcty k starším

 

   V piatok 24.10.2008 popoludní zorganizoval starosta obce Trhovište Róbert Koba  v spolupráci s Obecným zastupiteľstvom a  ZŠ s MŠ Trhovište stretnutie našich najstarších občanov – JUBILANTOV  v rámci mesiaca Október - mesiaca úcty k starším v priestoroch školskej jedálne v budove ZŠ s MŠ Trhovište. ... viac                   Fotogaléria


17.10.2008   Obecný úrad Markovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie Hlavný kontrolór obce   >>>

16.10.2008   Výprava Mikroregiónu POONDAVIE  v Českej republike
  V poslednom období sa čoraz častejšie  diskutuje o téme cezhraničnej spolupráce. Zahraničné partnerstvo   reprezentuje životaschopné spôsoby na uľahčenie výmeny poznatkov, skúsenosti a na posilnenie stratégií v rôznych oblastiach rozvoja.  Práve za týmto účelom vznikla aj partnerská spolupráca medzi Združením obcí Mikroregiónu POONDAVIE a Miestnou akčnou skupinou Královstvy Jestřebí hory. >>>

30.9.2008  

PROGRAM návštevy zástupcov Združenia obcí mikroregiónu POONDAVIE v dňoch 2. – 5. 10. 2008 v  regióne Miestnej akčnej skupiny Království – Jestřebí hory >>>


22.9.2008   Dňa  24. 9. 2008 so začiatkom  o 1400 hod.  sa uskutoční  mimoriadne  pracovné stretnutie starostov Združenia obcí mikroregiónu POONDAVIE  >>>

3.9.2008   Štafetový beh k Ústave SR v okrese Michalovce
  Beh Ústavy v roku 2007 pri 15. výročí prijatia Ústavy SR zaviedlo HZDS. Cieľom bolo pripomenúť prelom, keď sa Slovensko stalo samostatným štátom. Tomu predchádzalo vytvorenie   ústavy.   V   našom    regióne   v    roku  2007 táto štafeta štartovala zo Sobraniec. >>>

30.8.2008   Obec Malčice Vás srdečne pozýva na 9. ročník folklórnych slávnosti ktoré sa uskutočnia 30 - 31 augusta 2008 v priestoroch obecného úradu >>>

7. 8. 2008   Pozývame Vás na pracovné stretnutie starostov Združenia obcí mikroregiónu POONDAVIE, ktoré sa uskutoční dňa  13. 8. 2008  o 09 00 hod. v malej zasadačke OcÚ Trhovište >>>

18.6.2008   Pozývame Vás na pracovné stretnutie starostov Združenia obcí mikroregiónu POONDAVIE, ktoré sa uskutoční dňa  25. 6. 2008  o 09 00 hod. v malej zasadačke OcÚ Trhovište. >>>

29.5.2008   Športový deň zamestnancov škôl, ŠZ, OcÚ - "Športom k zdraviu"
 

     Šport je v súčasnosti prostriedkom  na zlepšenie kvality života a uľahčenie sociálnej integrácie. Prispieva k súdržnosti v celej spoločnosti a najmä medzi mladými ľuďmi.     V súlade s požiadavkami súčasného obdobia plného stresu a každodenného zhonu a s koncepčným plánom Mikroregiónu Poondavie,  ktorého hlavnou ideou je najmä sprostredkovanie pohybu a upevňovanie zdravia, združenie   v spolupráci s obcou Rakovec nad Ondavou a ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou pripravili športový deň pre zamestnancov škôl, školských zariadení a obecných úradov v jeho územnej pôsobnosti. >>>


29.5.2008    Pozývame Vás na pracovné stretnutie starostov Združenia obcí mikroregiónu POONDAVIE, ktoré sa uskutoční dňa  6. 6. 2008  o 10 00 hod. v malej zasadačke OcÚ Trhovište. >>>
   

29.5.2008

 

Rodáci Horovovi

  Snáď nikto nepreslávil Zemplín s jeho zádumčivými rovinami, vysokým letným nebom a „valalmi“ tak, ako rodák z Bánoviec nad Ondavou Pavol Horov. Zaradil sa medzi najvýznamnejších slovenských básnikov 20. storočia.  >>>

2.5.2008   Úcta k ženám
  Vyjadriť úctu, poďakovanie nežnému pohlaviu viedlo zástupcov Mikroregiónu POONDAVIE k myšlienke, pripraviť malé posedenie pri príležitostí  Medzinárodného dňa žien (8. marec) a Dňa matiek (druhá májová nedeľa), ktoré sa uskutočnilo dňa 25. 4. 2008 – „zlatá stredná cesta“.  V príjemnej atmosfére motela Kamenec na Zemplínskej Šírave   po slávnostnom obede starostovia obcí nádhernou ružou >>>

21.4.2008

 

Športom k zdraviu“ II. ročník – športové podujatie - pozvánka

 

    Pozývame Vás na druhé spoločné športové stretnutie zamestnancov samospráv, škôl a školských zariadení MP  pod názvom „ Športom k zdraviu “.  

    Pripravované podujatie je zamerané na výmenu skúseností v riadení školstva, podporu komunikácie riešenia problémov, ale najmä na zrelaxovanie pri športovom zápolení, čím spoločne chceme prispieť k radosti z pohybu a zo vzájomnej prítomnosti. >>>


10.4.2008

 

Expedícia  priateľov z Českej republiky

 

    V dňoch 10 - 13. 4. 2008 náš Mikroregión Poondavie navštívili 16 členná skupina z  Místní akční skupiny Království - Jestřeby hory z Českej republiky. >>>


7.4.2008                   

 

Pozvánka na pracovný seminár zameraný na propagáciu programu „LEADER“ za účasti partnerskej organizácie  Místní akční skupina Království – Jestřebí hory   .  Pracovný seminár sa uskutoční  


17.3.2008                

 

Pozývame Vás na pracovné stretnutie starostov Združenia obcí mikroregiónu POONDAVIE  

Pozvánka na pracovné stretnutie starostov Združenia obcí mikroregiónu POONDAVIE   

Pozvánka na divadelné predstavenie František z Assisi  

 


 

24.2.2008                

 

Podpis partnerskej zmluvy s Ukrajinou - obec Baranince -. február 2008


24.2. 2008

 

Návšteva zástupcov Mikroregiónu Poondavie  na Ukrajine - obec Baranince - Február 2008

 

   V dňoch 24.- 25. 4. 2008 štvorčlenná skupina starostov obcí Mikroregiónu Poondavie v zložení p. J. Záhorský, p. R. Koba, MVDr. P. Olejník a p. Ľ. Ďurčáková navštívili obec Baranince na Ukrajine s cieľom nadviazať novú partnerskú spoluprácu. >>>


12.11.2007

 

Podpis partnerskej zmluvy s ČR - Místní akční skupina Království - Jestřebí hory

 

   V dňoch  10 - 12. 11 2007 deviati zástupcovia  Mikroregiónu Poondavie navštívili ČR. Vedúcim  našej skupiny bol Dr. Ján Záhorský - predseda MP. Českí priatelia  si pre nás pripravili  pestrý a zaujímavý  program, ktorý  sa ukončil  v Rtyni podpísaním partnerskej zmluvy medzi MP a Místní akční skupinou Království Jestřebí hory. >>>


13. 8. 2007

 

Prvá návšteva Místní akční skupiny Království - Jestřeby hory na Slovensku

 

   Dňa 28. 9. 2007 navštívila náš Mikroregión trojčlenná delegácia z ČR - zástupcovia Místní akční skupiny Králoství - Jestřebí hory v zložení:

- Dr. Jan Balcar, ředitel Království – Jestřebí hory o.p.s.,

- Jaroslav Jörka, OS Ruka,

- Eva Řeháková, Orange Catering. >>>


 

Aktuality:

 

 

 

Pripravujeme:

 

 

 

 

Odkazy:

Leader

ZMOS

Asociácia vzdelávania samosprávy

ESF

Ministerstvo vnútra SR

Aktualizované: 02. 01. 2014 web: Igor23